ProSkills Trainers' Homepage
About ProSkills Trainers
Our Training Programmes
Our Trainers
News of Recent Training Programmes
Photos of Past Training Programmes
Testimonials of Past Participants
Public Speaking Resources
Contact ProSkills TrainersJoin Our Mailing ListKursus Pengurusan Majlis Cemerlang


Kursus intensif 3 hari ini disediakan khusus untuk mereka yang memerlukan kemahiran mengurus majlis dengan berkesan.

Matlamat Kursus

Kursus ini bertujuan untuk membekalkan para peserta dengan kaedah-kaedah pengurusan majlis, membantu mereka memantapkan kemahiran pengurusan majlis yang sedia ada, menambah keyakinan mereka mengurus majlis sekali gus meningkatkan imej sesebuah syarikat atau mana-mana pihak penganjur menerusi pengurusan majlis yang profesional dan cemerlang.

Pendekatan Kursus

Kursus ini mengguna pakai kaedah-kaedah pembelajaran dewasa termasuk rancangan pembelajaran aktif demi meningkatkan kefahaman dan penerapan. Kursus ini memperuntukkan 60% masa untuk para peserta berlatih kaedah-kaedah pengurusan majlis melalui kegiatan berseorangan atau berkumpulan. Nota akan disediakan untuk setiap modul. Bilangan peserta dihadkan kepada 20 orang untuk memastikan setiap peserta mendapat perhatian peribadi.

Sukatan Kursus

Modul 1
Pengenalan kepada Pengurusan Majlis
- Takrif & matlamat majlis
- Proses perancangan majlis
Modul 2
Pembentukan Konsep Acara
- Jenis-jenis majlis serta konsep
Modul 3
Penulisan Kertas Kerja
- Kerangka kertas kerja
- Konsep acara
- Pembentukan dan struktur jawatankuasa penganjur
- Belanjawan
- Sumber pembiayaan
Modul 4
Perancangan & Pelaksanaan Pra Majlis
- Pengurusan logistik, makanan dan keselamatan
- Kaedah pengurusan projek menggunakan Carta Gann
Modul 5
Pencetakan Dokumen Majlis
- Jenis-jenis dan kerangka dokumen majlis
- Aturcara majlis
Modul 6
Pemasaran & Komunikasi Majlis
- Ruang lingkup dan sasaran pemasaran
- Jenis-jenis komunikasi
Modul 7
Persediaan Tapak Majlis
- Persediaan dewan
- Penyusunan kerusi VIP dan peserta
- Muzik latar dan alat bantu
- Persediaan makanan
Modul 8
Pengurusan Hari Majlis
- Maklumat dan arahan-arahan majlis
- Pendaftaran peserta
- Mengurus Pengacara Majlis
- Menyambut tetamu kehormat
Modul 9
Pengacara Majlis
- Jenis-jenis majlis
- Ciri-ciri dan peranan Pengacara
- Protokol dan susunan keutamaan
- Panggilan hormat dan gelaran
Modul 10
Penamatan Majlis
- Kaedah dan kerangka borang penilaian
- Penyampaian sijil penyertaan dan penghargaan
- Penilaian

Jadual Kursus

Masa Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga
9.00-10.45 pagi Pengenalan kepada Pengurusan Majlis (M1)
Pembentukan Konsep Acara (M2)
Pemasaran & Komunikasi Majlis (M6) Pengacara Majlis (M9 bersambung)
10.45-11.00 pagi Minum Pagi
11.00 pagi-12.45 ptg Penulisan Kertas Kerja (M3) Persediaan Tapak Majlis (M7) Pengacara Majlis (M9 bersambung)
12.45-1.45 ptg Makan tengahari
1.45-3.15 ptg Perancangan & Pelaksanaan Pra Majlis (M4) Pengurusan Hari Majlis (M8) Penamatan Majlis (M10)
3.15-3.30 ptg Minum Petang
3.30-5.00 ptg Pencetakan Dokumen Majlis (M5) Pengacara Majlis (M9) Rumusan


Kami juga boleh mengubahsuai sukatan kursus ini untuk memenuhi keperluan khusus organisasi anda. Sila hubungi kami untuk perbincangan lanjut.